ZN logo

Minimum kwaliteitsnormen ziekenhuizen

Wetenschappelijke verenigingen stellen normen op voor behandelingen. Uitgangspunt bij het opstellen van de normen is de kwaliteit van de zorg aan de patiënt. De wetenschappelijke verenigingen maken via de normen als beroepsgroep duidelijk aan welke kwaliteitsvoorwaarden de zorg moet voldoen. Daar horen ook minimum volumenormen bij.

Zorgverzekeraars steunen de wetenschappelijke verenigingen in het belang dat wordt gehecht aan de minimumnormen. Ziekenhuizen hebben zelf aangegeven of zij aan de minimumnormen voldoen. Als ziekenhuizen aan de minimum volumenormen voldoen is dit met een groene stip zichtbaar op de pagina Kwaliteitsnormen.

Minimumnormen gaan alleen om de zorg waarvoor de wetenschappelijke verenigingen normen hebben opgesteld. Dit gebeurt vaak bij specifieke hoog-complexe ingrepen. Patiënten in ziekenhuizen waar deze complexe ingrepen niet (meer) worden verricht, worden doorverwezen naar ziekenhuizen waarmee wordt samengewerkt. Enkele ziekenhuizen zijn onlangs gefuseerd. Het kan dan voorkomen dat de complexe ingrepen worden uitgevoerd op één van de locaties.

Onder Documentatie vindt u de kwaliteitsnormen van de beroepsgroepen.

Ga naar kwaliteitsnormen