ZN logo

Minimum kwaliteitsnormen ziekenhuizen

Sinds enige tijd zijn wetenschappelijke verenigingen bezig met het opstellen van kwaliteitsnormen. Dit juichen wij van harte toe. Op het moment dat er normen publiek worden gemaakt is het noodzakelijk inzage te hebben of een instelling hieraan voldoet. Deze uitvraag is van belang voor alle zorgverzekeraars en wordt dan ook in gezamenlijkheid door Zorgverzekeraars Nederland uitgevoerd. Op deze website worden de resultaten gepresenteerd.

Het overzicht laat zien welke ziekenhuizen aan de gestelde minimum kwaliteitsnormen voldoen. Dit gaat veelal over specifieke hoog-complexe ingrepen. Het gaat dus alleen om deze zorg waarvoor de normen gelden. Patiënten in de ziekenhuizen die deze ingrepen niet (meer) verrichten, worden hiervoor dan doorverwezen naar de ziekenhuizen waarmee wordt samengewerkt.

Een deel van de ziekenhuizen is in de afgelopen periode gefuseerd. Voor de minimumnormen betekent dit dat deze met name bij lage aantallen met een team wordt uitgevoerd veelal op één van de locaties.

Op de pagina Kwaliteitsnormen kunt u zien welk ziekenhuis aan de gestelde normen voldoen. Dit is met een groene stip aangegeven.

Onder Documentatie vindt u de kwaliteitsnormen van de beroepsgroepen.

Ga naar de tabel